Ant Systems Hospitality,Healthcare,Entertainment

De beleving van TV en Desktop groeit de laatste tijd duidelijk naar elkaar toe. TV kijken op een Desktop is al lang geen nieuwigheid meer, maar het aanbieden van geavanceerde multimedia- en communicatiediensten op TV, set-top box, desktop, smartphones and tablets is wel degelijk een nieuwe trend. Een technologiesymbiose die vraagt om een nieuwe aanpak!

Om deze evolutie op te vangen is er nood aan brede interactieve communicatiesystemen. Het opzetten van een dergelijk systeem vergt hoogstaande expertise en een vergedreven know-how. Door de grote complexiteit van deze communicatiesystemen is er eveneens nood aan een all-in-one verdeler die zorgt voor de volledige integratie, service en support. En dat is nu net de meerwaarde die Ant Systems u kan bieden!

Ant Systems richt zich vooral op het segment van de ‘hospitality’ (bv. hotels, ziekenhuizen, banken, bedrijven, …). Communicatiesystemen voor sectoren als deze hebben tenslotte het meest nood aan een op maat gemaakte oplossing. Ant Systems verzorgt de implementatie van dergelijke gepersonaliseerde systemen conform de vragen en behoeftes van de klant.

Ant systems development